Saltokitik Enpresara programa

ZER DA SALTOKITIK ENPRESARA?

Saltokiaren kudeaketan eta lehiakortasunean  hobekuntzak sartzeko akonpainamendu eta aplikazio errealeko programa.

ZER LORTZEN DA PROGRAMAREKIN?

-Saltokia bezeroarekiko, produkturekiko, merkatuarekiko, lehiakideekiko, joerekiko eta abarrekiko nola dagoen jakitea.

-Kudeaketa-tresnak ezartzea: egiteko moduak, tresnak, formatuak, jardunbide egokiak…

-Negozioaren kudeaketari eta erabakiak hartzeari aurre egiteko ezagutza eta gaitasun handiagoa lortzea.

EDUKIA

Taldera egokitutako edukiak, besteak beste: planifikazioa, kudeaketa ekonomikoa, erosketak, bezeroak, salmentak, marketina..

NORENTZAT DA?

EAEan egoitza izan eta 250 langile arteko saltokientzat.

NOLA EGITURATZEN DA PROGRAMA?

-Taldeko online* saioak, ikaskuntza praktikorako eta taldearen artean praktika onak trukatzeko

-Banakako laguntza bisitak saltokian bertan

-Adituen laguntza jarraitua

*Ezinbestekoa da kamera edo webcam-a duen gailua (ordenagailua edo tableta)

PROGRAMAREN GARAPENA

Programa udalerrian edo eskualdean bertan egingo da 2023an.

Ordutegiak saltokiei egokituak izango dira.

IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA

Apirilak 17

Informazio gehiago nahi edo zalantzaren bat izanez gero merkataritza bulego teknikora jo dezakezu (943 53 40 85)

¿QUÉ ES SALTOKITIK ENPRESARA?

Es un programa de acompañamiento y aplicación real para incorporar mejoras en la gestión y competitividad del comercio.

¿QUÉ SE LOGRA CON EL PROGRAMA?

-Conocer cómo está el comercio respecto al cliente, producto, mercado, competencia, tendencias,…

-Establecer herramientas de gestión: formas de hacer, herramientas, formatos, buenas prácticas…

-Adquirir mayor conocimiento y capacidad para afrontar la gestión del negocio y la toma de decisiones.

CONTENIDO

Contenidos adaptados al grupo, entre los que se verán: planificación, gestión económica, compras, clientes, ventas, marketing,…

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A  los comercios de la CAV hasta 250 trabajadores.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL PROGRAMA?

-Sesiones grupales online*  de aprendizaje práctico e intercambio de buenas prácticas entre el grupo

-Visitas de apoyo individualizadas en el propio comercio

-Acompañamiento continuado por expertos

*Imprescindible dispositivo (ordenador o tablet) con cámara o webcam

DESARROLLO DEL PROGRAMA

El programa se realizará en el propio municipio o comarca durante 2023

Los horarios estarán adaptados al comercio.

ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE

17 de abril

Para más información o para aclarar dudas contacta con la oficina técnica de comercio (943 53 40 85).