ZumarragarEKIN programaren diru laguntzak 2023

Zumarragako sare sozioekonomikoari laguntzeko ikuspegitik, Udaleko Ekonomia Sustapen, Toki Garapen eta Berrikuntzako arloak ZumarragarEKIN izeneko laguntza-programa jarri du abian, udalerriko tokiko ekonomia eta enplegua bultzatu eta dinamizatzeko.
ZumarragarEKIN laguntza programak 6 lerro ezartzen ditu, lau ardatz nagusitan oinarrituta:
-Udalerriko enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzea.
-Tokiko merkataritza eta lehen sektorea suspertzea, batez ere egungo merkataritza modernizatzeari, merkataritza ekintzailetzari laguntzeari, negozio-aukera berriak hautemateari eta hutsik dauden lokalen eskain tza handitzeari erreparatuta.
-Ekintzailetza babestea gizarte-ekonomiaren jardueretan eta/edo udalerriko jarduera ekonomikoa aberastu eta berritzen duten elkarlaneko jardueretan, jarduera estrategikoetan edo jarduera berritzaileetan.
-Tokiko kontsumoa aktibatzea.
Hauek dira 6 lerroak:
1. ZuEKIN Berritu. I+G+B-ko ekintzak garatzeko diru-laguntzak, enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzera zuzenduak.
2. ZuEKIN Merkatari. Merkataritzaren sektoreko eta lehen sektoreko ekintzaileei zuzendutako diru-laguntzak.
3. ZuEKIN Berpiztu. Kalean dauden espazio hutsak dinamizatuz merkataritzaren sektorea biziberritzeko diru-laguntzak.
4. ZuEKIN Hazi. Establezimenduek behar berrietara egokitzeko egiten dituzten jarduera edo inbertsioetara zuzendutako diru-laguntzak.
5. ZuEKIN Eskolara. Tokiko merkataritzako kontsumoa pizteko eta familiei laguntzeko diru-laguntza.
6. ZuEKIN Sortuz . Ekintzailetza sortzea sustatzera zuzendutako diru-laguntzak, bereziki ekonomia sozialera edota izaera estrategikoko edo berritzaileko jardueretara zuzenduak.
Lerro bakoitzak bere berezitasunak ditu epe, baldintza etab.etan.
Edozein zalantza edukiz edo laguntza eskatzeko laguntza behar izanez gero Merkataritza bulegora jo dezakezu (943 53 40 85).

Desde la perspectiva de apoyo al tejido socioeconómico de Zumarraga, la concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Local e Innovación del Ayuntamiento pone en marcha el Programa de Ayudas denominado ZumarragarEKIN con el fin de impulsar y dinamizar la economía local y el empleo del municipio.

El Programa de Ayudas ZumarragarEKIN establece seis líneas de subvención que pivotan sobre cuatro ejes principales:

-La mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas del municipio.

La revitalización del comercio local y el primer sector, atendiendo principalmente a la modernización del comercio existente, al apoyo al emprendimiento comercial y a la detección de nuevas oportunidades de negocio, así como al aumento de la oferta de locales vacíos.

-El apoyo del emprendimiento en actividades de la economía social y/o en actividades de carácter colaborativo, estratégico o innovador que enriquezcan y renueven la actividad económica del municipio.

-La activación del consumo local.

Estas son las seis líneas que recoge el programa de subvenciones:

1. ZuEKIN Berritu. Subvenciones dirigidas al desarrollo de acciones I+D+I, para la mejora competitiva de las pequeñas y medianas empresas.
2.ZuEKIN Merkatari. Subvenciones dirigidas a personas emprendedoras en el sector comercial y primer sector.
3.ZuEKIN Berpiztu. Subvenciones para revitalizar el sector comercial a través de dinamizar los espacios vacíos que se encuentran a nivel de calle.
4.ZuEKIN Hazi. Subvenciones dirigidas a actuaciones o inversiones que los establecimientos realicen con objeto de adaptarse y adecuarse a las nuevas necesidades.
5.ZuEKIN Eskolara. Subvención para incentivar el consumo en el comercio local y ayudar a las familias.
6.ZuEKIN Sortuz. Subvenciones dirigidas a promover la generación del emprendizaje, en especial en economía social y/o en actividades de carácter estratégico o innovadores .

Cada línea tiene sus particularidades en plazos, condiciones, etc.
Ante cualquier duda o si necesitáis ayuda para tramitar la solicitud podéis dirigiros a la oficina de comercio (943 53 40 85)